Wypełniacz

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE PROSTOKĄTNE WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

LL-E-INDUSTRIE-VZ-O

Opis produktu

Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym łączone zamkiem blacharskim lub na zakładkę. Wykonanie przemysłowe do specjalnych wymagań pod względem stabilności, sztywności i rozmiarów. Konstrukcja łupinowa, blachy z zagięciami do wewnątrz 30‑40mm (powyżej 600mm długości boku) łączone za pomocą listwy nakładkowej, maksymalna długość odcinka 1500mm. Grubość blachy, wzmocnienia, stosowane obrzeża (ramki) zgodnie z normą zakładową. Wykonanie stabilne odporne na drgania, blachy usztywniane powierzchniowo przez kopertowanie.

Kierownice w kolanach zgodnie z normą PN‑EN 1505. Uszczelnienia złożeń, zakładek, profili, naroży są elastyczne, bez silikonu, nierozpuszczalne w wodzie, wykonane zgodnie z klasą szczelności B wg normy PN‑EN 1507, wykonanie dla zakresu ciśnień od ‑1500 do +3000 Pa.
Transport, przechowywanie i montaż zgodnie z VDI 6022.

Zawiesia, konstrukcje wsporcze wg PN‑EN 12236. Montaż wykonywać przy użyciu zatwierdzonych przez nadzór budowlany elementów montażowych dopasowanych do rodzaju powierzchni (beton, karton‑gips). Obmiar wykonuje się w oparciu o DIN 18379.

Cechy produktu

O / OPCJA L‑RAL – malowanie natryskowe w kolorze RAL do wyboru