Wypełniacz

KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM – TŁUSZCZOSZCZELNY

LL-E-FETTDICHT-W-DK-DS-V-O

Opis produktu

Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym łączone zamkiem blacharskim lub na zakładkę. Grubość blachy, wzmocnienia, stosowane obrzeża (ramki) zgodnie z normą zakładową. Wykonanie stabilne odporne na drgania, blachy usztywniane powierzchniowo. Kierownice w kolanach zgodnie z normą PN‑EN 1505.

Uszczelnienia złożeń, zakładek, profili, naroży są elastyczne, bez silikonu, nierozpuszczalne w wodzie, wykonane zgodnie z klasą szczelności.
Transport, przechowywanie i montaż zgodnie z VDI 6022.

Zawiesia, konstrukcje wsporcze wg PN‑EN 12236. Montaż wykonywać przy użyciu zatwierdzonych przez nadzór budowlany elementów montażowych dopasowanych do rodzaju powierzchni (beton, karton‑gips).
Obmiar wykonuje się w oparciu o DIN 18379.Wymogi, normy i wytyczne: PN‑EN 16282 1‑9.

Cechy produktu

W / MATERIAŁ OCYNK / V2A / V4A
DK/ KLASA SZCZELNOŚCI
DIN EN 1507
C / D
DS/ KLASA CIŚNIENIA VDI 3803 N – niskociśnieniowe zakres od ‑500 do +1000 Pa
M – średniociśnieniowe zakres od ‑750 do +2000 Pa
V / POŁĄCZENIE P20, P30, P40 – ramy z profili i narożników
O / OPCJA MBP – mat. trawiony pasywowany (dot. V2A, V4A)
GR – malowanie podkładem
L‑RAL – malowanie natryskowe w kolorze RAL do wyboru