Wypełniacz

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE ODDYMIAJĄCE + KOMPENSATORY

KPD - KANAŁY ODDYMIAJĄCE | BKE - KOMPENSATORY ODDYMIAJĄCE

Opis produktu

Kanały i kształtki oddymiające z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym łączone zamkiem blacharskim lub na zakładkę – jednostrefowe przewody oddymiające typ KPD. Przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej z możliwością wykorzystania w instalacjach typu mieszanego tj. spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej (obsługa tylko w danej strefie pożarowej). Przewody oddymiające mogą być stosowane w układzie poziomym, ciśnienie robocze od ‑1500 Pa do +500 Pa, maksymalna temperatura gazów pożarowych wynosi 600 °C. Maksymalna szerokość przewodu 1250mm, wysokość 1000mm a długość jednego odcinka nie przekracza 1500mm. Grubość blachy, wzmocnienia, stosowane obrzeża (ramki) zgodnie z certyfikatem. Wykonanie stabilne odporne na drgania, blachy usztywniane powierzchniowo.

Kierownice w kolanach zgodnie z normą PN‑EN 1505. Do kompensacji wydłużenia termicznego służy kompensator typ BKE ze specjalnej tkaniny silikatowej, długość po rozciągnięciu 160mm.
Uszczelnienia złożeń, zakładek, profili, naroży są elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, wykonane w klasie szczelności C masą uszczelniającą odporną na podwyższoną temperaturę.

Transport, przechowywanie VDI 6022. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488‑CPR‑0764/W – odcinki kanałów oddymiających typ KPD o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500single. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488‑CPR‑0764/W – kompensator typ BKE stosowany w jednostrefowych przewodach oddymiających typu KPD o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500single. Wyroby spełniają wszystkie ustalone wymagania normy: EN 12101‑7:2011 i PN‑EN 12101‑7:2012, PN‑EN 13501‑4:2016 . Obmiar wykonuje się w oparciu o DIN 18379.