Wypełniacz

JEDNORZĘDOWA KRATKA WENTYLACYJNA DO KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCH KPD

KSH-KPD-VZ-B-H

Opis produktu

Kratka wentylacyjna 1‑rzędowa wywiewno‑nawiewna dla kanałów oddymiających typ KPD instalacji nisko i średniociśnieniowych, w środowisku o wilgotności do 70%. Odporność na temperaturę do 600 °C. Wykonana ze stali ocynkowanej o maksymalnym wymiarze 1225x525mm.

Maksymalna długość pióra w kratce 525mm, rama po obwodzie szerokość 25mm, z zagięciem 5mm, całkowita głębokość 30mm, pióra zamocowane na stałe pod kątem 90° lub 45° w odstępach 20mm.