rura

KANAŁY I KSZTAŁTKI OKRĄGŁE ODDYMIAJĄCE + KOMPENSATORY

KOD - KANAŁY ODDYMIAJĄCE OKRĄGŁE | BKR - KOMPENSATORY ODDYMIAJĄCE OKRĄGŁE

Opis produktu

Kanały i kształtki oddymiające z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym łączone zamkiem blacharskim lub na zakładkę – jednostrefowe przewody oddymiające typ KOD. Przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej z możliwością wykorzystania w instalacjach typu mieszanego tj. spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej (obsługa tylko w danej strefie pożarowej). Przewody oddymiające mogą być stosowane w układzie poziomym, ciśnienie robocze od ‑1500 Pa do +500 Pa, maksymalna temperatura gazów pożarowych wynosi 600 °C. Średnica nominalna od Ø80 do Ø1000 mm. Maksymalna długość odcinka prostego wynosi 3000mm.

Grubość blachy, zgodnie z certyfikatem. Odcinki przewodów, kształtki łączy się za pomocą opasek zaciskowych OZ lub kołnierzy wykonanych ze stalowych płaskowników. Do kompensacji wydłużenia termicznego służy kompensator typ BKR ze specjalnej tkaniny silikatowej, długość po rozciągnięciu 160mm. Uszczelnienia złożeń, zakładek elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, wykonane w klasie szczelności C masą uszczelniającą odporną na podwyższoną temperaturę.

Transport, przechowywanie VDI 6022. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488‑CPR‑0765/W – odcinki kanałów oddymiających typ KOD o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500single. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488‑CPR‑0765/W – kompensator typ BKR stosowany w jednostrefowych przewodach oddymiających typu KOD o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500single. Wyroby spełniają wszystkie ustalone wymagania normy: EN 12101‑7:2011, PN‑EN 12101‑7:2012, PN‑EN 13501‑4:2016.