KSH-90

KRATKA OSŁONOWA

KSH-90° / KSH-45°

Opis produktu

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio‑ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Budowa: ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe poziome pod kątem 90° lub 45°

Regulacja przepływu: za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Materiał: blacha czarna, ocynkowana, kwasoodporna, aluminium

Wykończenie powierzchni: powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.