Wypełniacz

KRATKA OSŁONOWA RASTROWA

KSH-RS-AL

Opis produktu

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio‑ciśnieniowych.

Budowa: Ramka czołowa oraz wewnętrzny raster osłonowy wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe poziome – KSH‑RS‑90°‑al lub pod kątem 45° – KSH‑RS‑45°‑al.

Regulacja przepływu: za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Materiał: aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni: powłoka lakiernicza proszkowa bezbarwna lub w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.