Informujemy, że firma Karpol Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0240/16).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie do produkcji inteligentnego energooszczędnego systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego do zastosowania w pomieszczeniach czystych (tzw. CleanRooms).

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do wytwarzania nowych produktów w postaci przedmiotowego urządzenia CleanFlow, które nie były do tej pory wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt projektu: 5 043 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 751 951,25 zł