Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/08/2016

dotyczącego złożenia oferty na zakup ‘prasy krawędziowej (kod CPV: 42636000-3) dot. Wniosku o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia został określony w błędny sposób (błędne ‘Wymagania techniczne’).

Zgodnie z punktem 8 zapytania ofertowego nr 02/08/2016 z dnia 17.08.2016r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.karpol.com.pl w późniejszym terminie.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Thomas Thale, Prezes Zarządu

skan pisma z podpisem

Rückgängigmachung der Anfrage Nr. 02/08/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/08/2016

Walcarka  » zapytanie

Rundbiegemaschine » Anfrage

W dniu 27.09.2016 r. dokonano wyboru oferty dot. zakupu walcarki w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Wybrano Oferenta: firma Hezinger Maschinen GmbH, Kornwestheim, Niemcy.

Zapytanie ofertowe nr 05/08/2016

Prace budowlane związane z budową hali produkcyjnej (wzniesienie konstrukcji stalowo-żelbetowej, obudowa ścian i dachu hali wraz ze świetlikami)

» zapytanie

W dniu 28.09.2016 r. dokonano wyboru oferty dot. realizacji prac budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obejmujących zakres: wzniesienie konstrukcji stalowo-żelbetowej hali, obudowa ścian i dachu hali wraz ze świetlikami, w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Wybrano Ofertę firmy PPHU MARPLAN, Koszalin.

Dziękujemy za złożone oferty.

Zapytanie ofertowe nr 04/08/2016

Prace budowlane związane z budową hali produkcyjnej (prace związane z przygotowaniem gruntu pod inwestycję, wykonanie fundamentów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie posadzki wraz z pracami ziemnymi i żywicowaniem)

» zapytanie

W dniu 28.09.2016 r. dokonano wyboru oferty dot. realizacji prac budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obejmujących zakres prac: przygotowanie gruntu pod inwestycję, wykonanie fundamentów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie posadzki wraz z pracami ziemnymi i żywicowaniem, w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Wybrano Ofertę firmy Chemex System, Piła.

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2016

Prasa krawędziowa  » zapytanie

Abkantpresse » Anfrage

W dniu 28.09.2016 dokonano wyboru oferty dot. zakupu prasy krawędziowej w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Wybrano oferenta: firmę Hezinger Maschinen GmbH, Kornwestheim, Niemcy.

Zapytanie ofertowe nr 01/08/2016

wycinarka laserowa » zapytanie

W dniu 06.10.2016 dokonano wyboru oferty dot. zakupu wycinarki laserowej w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wybrano oferenta: firmę Power Tech Janusz Marcin Ejma, z Wałcza.

Zapytanie ofertowe nr 02/12/2016

W dniu 20.01.2017  dokonano wyboru oferty dot. realizacji prac budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obejmujących zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji i gazowej (wentylacja i ogrzewanie) w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Wentmar, Piła.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/11/2016 z dnia 28.11.2016

dotyczącego złożenia oferty na zakup ‘komory do piaskowania i kabiny do malowania proszkowego (kod CPV: 42000000-6) dot. Wniosku o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia został określony w błędny sposób (błędne ‘Wymagania techniczne’).

Zgodnie z punktem 7 zapytania ofertowego nr 02/11/2016 z dnia 28.11.2016r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.karpol.com.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w późniejszym terminie.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Thomas Thale, Prezes Zarządu (dodano 31.01.2017)

 skan pisma z podpisem

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2017

Prace budowlane związane z budową hali produkcyjnej (wzniesienie konstrukcji stalowo-żelbetowej, obudowa ścian i dachu hali wraz ze świetlikami)

W dniu 30.01.2017 r. dokonano wyboru oferty dot. realizacji prac budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obejmujących zakres: wzniesienie konstrukcji stalowo-żelbetowej hali, obudowa ścian i dachu hali wraz ze świetlikami, w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Wybrano Ofertę firmy Top Fence Jarosław Grześkowiak, Piła.

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2016

W dniu 13.02.2017  dokonano wyboru oferty dot. realizacji prac budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obejmujących zakres prac: wykonanie instalacji elektrycznej w ramach projektu POIR.03.02.02-00-0240/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow”.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę firmy: BioNet Technology, Piła.