Wypełniacz
Kategoria:

KOMPENSATOR PROSTOKĄTNY BKE DLA KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCH

BKE-VZ-B-H-160-P30

Opis produktu

Kompensator BKE / amortyzator – elastyczny łącznik prostokątny dla tłumienia drgań i kompensacji wydłużenia termicznego, dla odcinków ze stali ocynkowanej typ KPD jednostrefowych przewodów oddymiających w instalacjach ciągów poziomych, przy zakresie ciśnień od ‑1500 Pa do +500 Pa, odprowadzających dym i gazy pożarowe do temperatury +600°C w czasie do 120 min. Wykonanie: długość 160mm, specjalna tkanina silikatowa, ramy P30 z profili i narożników stalowych. Kompensatory są odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i powinny być przygotowane do montażu zgodnie z instrukcją. Max szerokość 1250mm, wysokość 1000mm. Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488‑CPR‑0764/W – kompensator BKE, zgodny z normą EN 12101‑7:2011.

Cechy produktu

B‑H / WYMIARY W MM podać przy zamówieniu